Przestawiony poniżej terminarz wyborów może ulec zmianie w przypadku przesunięć
w terminach wyboru Rektora, Prorektorów lub Dziekana.


19 kwietnia 2016 , wtorek godz. 10:00 sala A, D-10

Zebrania Wydziałowego Kolegium Elektorów:
- wybory przewodniczącego Kolegium i jego zastępcy,
- zgłaszanie kandydatów na dziekana
--------------------------------------------------------------------------------

21 kwietnia 2016 , czwartek godz. 10:00 sala A, D-10

Spotkania przedwyborcze z kandydatami na dziekana
--------------------------------------------------------------------------------

20 -25 kwietnia 2016
Zgłaszanie kandydatów na delegatów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
--------------------------------------------------------------------------------

25 kwietnia 2016 , poniedziałek godz. 11:45 sala A, D-10

Zebrania Wydziałowego Kolegium Elektorów - wybór dziekana

Zgłaszanie kandydatów na prodziekanów przez dziekana - elekta
--------------------------------------------------------------------------------

28 kwietnia 2016 , czwartek godz. 10:00 sala A, D-10

Zebrania Wydziałowego Kolegium Elektorów i wybory:
- prodziekanów,
- delegatów do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.


                                  Przewodniczący OKW
                                  Zdzisław Stęgowski