Kalendarz wyborczy Okręgowej Komisji Wyborczej (OKW) WFiIS
na okres od 22.02.2016 do 22.03.2016.


Oznaczenia:
UKE - Uczelniane Kolegium Elektorów
WKE - Wydziałowe Kolegium Elektorów
RW - Rada Wydziału

Grupy wyborców:
SN - nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub dr hab.
PN - pozostali nauczyciele akademiccy
NN - pracownicy niebędący nauczycielami

Zgłaszanie kandydatów do UKE, WKE i RW
przyjmowanie zgłoszeń:
od 22.02.2016 do 2.03.2016 w godzinach 8:30 - 15:00,
zgłoszenia przyjmowane są:

C-1, II p., pok. 220 (u Pani Agnieszki Stanik)
D-10, parter, pok. 20 (u Pani Iwony Idryan)

3.03.2016 ogłoszenie listy kandydatów

termin głosowania:

8.03.2016 (wtorek) C-1, II p., pok. 220, w godzinach 10:00 - 14:00
9.03.2016 (środa) D-10, parter, hol, w godzinach 8:30 - 15:00
10.03.2016 ogłoszenie wyników wyborów

10.03.2016 do 22.03.2016 ewentualne przeprowadzenie II i III tury wyborów.

------------------------------------------------------------------------------------------Informacje dodatkowe.

Liczba miejsc do obsadzenia:

grupa wyborców
SN PN NN
UKE 7 3 0
WKE wszyscy
(bez wybierania)
25 10
RW wszyscy
(bez wybierania)
12 4

Do UKE wszyscy nauczyciele (grupa SN i PN) mogą zgłaszać siebie nawzajem.
Listy kandydatów będą osobne dla grupy SN i PN. Wszyscy nauczyciele będą głosować na kandydatów z obu list.
Do WKE i RW grupy PN i NN zgłaszają kandydatów ze swojej grupy i głosują na kandydatów z listy swojej grupy.
Do UKE wymagane jest zgłoszenie kandydata, przez co najmniej 5 osób i zgoda kandydata.
Do WKE wymagane jest zgłoszenie kandydata, przez co najmniej 3 osoby i zgoda kandydata.
Do RW wystarczy zgłoszenie kandydata przez 1 osobą i zgoda kandydata.

Jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata. Nie jest wskazane, aby kandydat zgłaszał sam siebie, formalnie przepisy na ten temat nie wypowiadają się.
Ewentualnego sprawdzenia, czy się jest na liście wyborców można dokonać u Pani Agnieszki Stanik lub Pani Iwony Idryan.


Ograniczenia biernego prawa wyborczego, cytat z ordynacji wyborczej AGH:
"Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora - siedemdziesiątego roku życia według stanu na dzień przed rozpoczęciem pełnienia funkcji......"

Odpowiedzialność za spełnienie tego wymogu spada na kandydata. OKW nie ma prawa sprawdzania daty urodzenia kandydata.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO CZYNNEGO I BIERNEGO UDZIAŁU W WYBORACH


Przewodniczący OKW
Zdzisław Stęgowski