OSOBY WYBRANE
do Uczelnianego Kolegium Elektorów


z grupy nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub dr hab.

1. Joanna Chwiej
2. Czesław Kapusta
3. Wojciech Łużny
4. Kazimierz Różański
5. Janusz Toboła
6. Wiesław Marek Woch
7. Janusz Wolny


OSOBY WYBRANE
do Uczelnianego Kolegium Elektorów


z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1. Antoni Dydejczyk
2. Piotr Gronek
3. Aleksandra Jung


OSOBY WYBRANE
do Wydziałowego Kolegium Elektorów


z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1. Paweł Armatys
2. Tomasz Bołd
3. Joanna Czub
4. Joanna Dudała
5. Antoni Dydejczyk
6. Tomasz Fiutowski
7. Przemysław Gawroński
8. Piotr Gronek
9. Jakub Haberko
10. Paweł Jodłowski
11. Aleksandra Jung
12. Krzysztof Malarz
13. Katarzyna Matusiak
14. Jan Michalik
15. Bartosz Mindur
16. Jacek Nizioł
17. Agnieszka Obł±kowska-Mucha
18. Aleksandra Orzechowska
19. Radosław Strzałka
20. Michał ¦lęzak
21. Roman Wawszczak
22. Piotr Wi±cek
23. Bartłomiej Wiendlocha
24. Maciej Wołoszyn
25. Marcin Wroński


OSOBY WYBRANE
do Wydziałowego Kolegium Elektorów


z grupy pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi

1. Janusz Chmist
2. Jolanta Lipniacka
3. Elżbieta Olszyńska
4. Agnieszka Otrębska
5. Anna Serafin
6. Ryszard Skotnicki
7. Krystyna Sobczyk
8. Agnieszka Stanik
9. Grażyna Walu¶
10. Aneta Wijas


OSOBY WYBRANE
do Rady Wydziału


z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

1. Paweł Armatys
2. Antoni Dydejczyk
3. Leszek Furman
4. Zbigniew Gorczyca
5. Piotr Gronek
6. Jakub Haberko
7. Katarzyna Matusiak
8. Agnieszka Obł±kowska-Mucha
9. Łucjan Pytlik
10. Radosław Strzałka
11. Waldemar Tokarz
12. Sebastian Wroński


OSOBY WYBRANE
do Rady Wydziału


z grupy pracowników niebęd±cych nauczycielami akademickimi

1. Janusz Chmist
2. Krystyna Sobczyk
3. Grażyna Walu¶
4. Aneta Wijas