Wyniki wyborów w grupie profesorowie i profesorowie uczelni

W grupie profesorowie i profesorowie uczelni kandydatem na członka Rady został dr hab. inż. Piotr Kowalski, prof. AGH.