Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Certyfikaty Jakości Kształcenia

 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie Polskiej Komisji Akredytacyjnej) z dnia 22 września 2005 (i ponownie 29 września 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017/2018.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 10 listopada 2001 (i ponownie 4 marca 2007) roku na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał akredytację na okres pięciu lat.
 • W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Fizyka Techniczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych z dnia 10 marca 2005 (i ponownie 19 października 2011) otrzymał akredytację do roku akademickiego 2017.

 • Uchwałą nr 560/2002 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 listopada 2002 r. AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Informatyka Stosowana.

 • Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2008 r. WFiIS AGH posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na unikatowym kierunku Fizyka Medyczna.
 • Kierunek Fizyka Medyczna prowadzony w WFiIS AGH uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 otrzymał pozytywną ocenę programową do roku akademickiego 2019/2020.

 • W pierwszej edycji rankingu kierunków inżynierskich Perspektyw (2017) kierunki prowadzone na Wydziale zajęły pierwsze (fizyka techniczna) i piąte (informatyka) miejsce w kraju.

 

 

 

 • Logo PKA

  Akredytacja PKA

   

   

 • Akredytacja UKA


 • Akredytacja KAUT


 • Ocena programowa PKA


 • Ranking Perspektywy 2017


Strona główna Wydziału