Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2017-05-15 obrona pracy dr p. Aliny Jasek-Kamińskiej
B.Szafran

Dziekan i RW zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Aliny Jasek-Kamińskiej

Badanie zmienności strumienia i składu izotopowego biogenicznych emisji dwutlenku węgla do atmosfery na terenie aglomeracji krakowskiej,

5 czerwca 2017, 12:00 sala 18 / D11

promotor: prof. dr hab inż. Kazimierz Różański
promotor pomocniczy: dr inż. Mirosław Zimnoch

recenzenci
prof. dr hab. Anna Pazdur, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak, Uniwersytet Łódzki

2017-05-25 XVII Festwial Nauki i Sztuki [więcej] go


2017-05-17 Fizyka Techniczna na WFiIS najlepszym takim kierunkiem w Polsce [więcej] go


2017-05-15 obrona pracy dr p. Aliny Jasek-Kamińskiej [więcej] go


Strona główna Wydziału