Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2017-05-15 obrona pracy dr p. Aliny Jasek-Kamińskiej
B.Szafran

Dziekan i RW zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską

mgr inż. Aliny Jasek-Kamińskiej

Badanie zmienności strumienia i składu izotopowego biogenicznych emisji dwutlenku węgla do atmosfery na terenie aglomeracji krakowskiej,

5 czerwca 2017, 12:00 sala 18 / D11

promotor: prof. dr hab inż. Kazimierz Różański
promotor pomocniczy: dr inż. Mirosław Zimnoch

recenzenci
prof. dr hab. Anna Pazdur, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak, Uniwersytet Łódzki

2018-03-15 Obrona pracy doktorskiej p P. Stanisza [więcej] go


2018-03-13 akredytacja PKA dla kierunku "Informatyka stosowana" [więcej] go


2018-03-05 Wykłady z Advanced Quantum Mechanics [więcej] go


2018-02-18 st. I, sem. 2: stypendia Fundacji ABB im. J. Dormanna [więcej] go


2018-02-17 Zapisy do "grup pościgowych" z przedmiotów "Fizyka 1" i "Fizyka 2" [więcej] go


2018-02-12 Stypendium dla magistrantów w ramach projektu Homing [więcej] go


Strona główna Wydziału