Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2017-08-18 Rozpraszanie foton-foton
B.Szafran

W marcu informowaliśmy o odkryciu elastycznego rozpraszania foton-foton na LHC przez eksperyment ATLAS.

Rozpraszanie elastyczne foton-foton zostało teoretycznie przewidziane przez Heisenberga i jego studenta Eulera w pierwszej połowie XX wieku. W doświadczeniu użyto fotonów generowanych w silnym polu elektromagnetycznym pochodzącym od relatywistycznych wiązek jąder ołowiu. Pomiar został wykonany przez grupę z WFiIS AGH pod kierownictwem dr hab. inż. Iwony Grabowskiej-Bołd wraz z fizykami z zaprzyjaźnionych instytutów z DESY, Uniwersytetu Jana Gutenberga z Moguncji oraz IFJ PAN. Pomiar jest konsystentny z przewidywaniami teorii Modelu Standardowego.

Praca dokumentująca odkrycie została opublikowana w Nature Physics . Nature wydało również notkę na temat artykułu.

CERN oraz eksperyment ATLAS opisuja znaczenie odkrycia na swoich portalach.

2018-07-16 Nagroda Taklińskiego dla prof. Marka Lankosza [więcej] go


2018-03-13 akredytacja PKA dla kierunku "Informatyka stosowana" [więcej] go


Strona główna Wydziału