Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2017-12-06 prawa autorskie
B. Szafran
Szanowni Państwo,

W sprawie uchwały Uchwały Senatu nr 155/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, przekazuję jak wyjaśniono mi konieczność jej podjęcia

27.11.2017 r w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o PIT. [poz. 2175/2017]. W ustawie pojawił się nowy ustęp artykulu 22, o numerze 9b, w którym wskazano, że przepis o kosztach uzysku stosuje się do działalności B+R oraz naukowo-dydaktycznej. Nie podano natomiast działalności dydaktycznej.

Z kolei ustawa o prawie autorskim Art. 1 podaje, że przedmiotem prawa autorskiego są utwory: literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, etc. Bez podania np. wykładów. Poinformowano, mnie że przepisów prawa podatkowego nie wolno interpretować rozszerzająco, więc nie można przyjąć, np. że wykład to literatura.

Ponadto, w sprawie praw autorskich 14.11.2017 wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji wskazał, że "Praca twórcza cechuje się bowiem tym, że jej rezultat jest niepewny i poświęcenie na nią określonego czasu nie świadczy o uzyskaniu zamierzonych efektów w postaci stworzenia utworu".
Na tej podstawie przyjęto, że nawet oryginalnie powstające materiały dydaktyczne nie spełniają warunku pracy twórczej, gdyż ich "stworzenie" jest pewne.

2018-02-18 st. I, sem. 1: stypendia Fundacji ABB im. J. Dormanna [więcej] go


2018-02-17 Zapisy do "grup pościgowych" z przedmiotów "Fizyka 1" i "Fizyka 2" [więcej] go


2018-02-16 granty NCN [więcej] go


2018-02-12 Stypendium dla magistrantów w ramach projektu Homing [więcej] go


2018-02-06 Dziennik Gazeta Prawna o fantomie dr K. Matusiak [więcej] go


2018-02-03 Diamenty AGH [więcej] go


Strona główna Wydziału