Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-01-06 granty dziekańskie
B.Szafran

Szanowni Państwo
Aktualny regulamin grantów dla doktorantów i młodych pracowników jest dostępny jako link "Regulamin konkursu na finansowanie badań młodych naukowców i doktorantów", z głównej strony Wydziału (sekcja Badania).
Wnioski można już składać, termin mija 15 lutego. Adres o którym mowa w regulaminie: wftj.granty.dziekanskie@gmail.com

Ponadto, mamy do sprawozdania i rozliczenia rok 2017. Zasady odbiorów ustalano w latach poprzednich przed przerwą świąteczną. Nowe ukażą się wkrótce. Będę Państwa prosił o pilne przygotowanie raportów wg nowych zasad.

2018-05-18 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2018 [więcej] go


2018-05-16 grant Preludium NCN mgr. M. Majewskiego [więcej] go


2018-05-16 Pył PM2.5 a fotogeneracja rodników tlenowych [więcej] go


2018-04-17 Fizyka Techniczna na WFiIS w czołówce rankingu Perspektyw [więcej] go


2018-03-13 akredytacja PKA dla kierunku "Informatyka stosowana" [więcej] go


Strona główna Wydziału