Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-03-03 Stypendyści w projekcie OPUS dr hab. Adama Bzdaka
B.Szafran

W wyniku konkursów na stypendia dla doktoranta oraz studenta II stopnia w związku z realizacją grantu OPUS NCN dr hab. Adama Bzdaka pt "Stan początkowy i ewolucja gorącej materii w zderzeniach proton-proton i proton-jądro na LHC", komisja wyłoniła dwóch laureatów: inż. Michała Bareja oraz mgr inż. Pawła Gutowskiego.

2018-03-15 Obrona pracy doktorskiej p P. Stanisza [więcej] go


2018-03-13 akredytacja PKA dla kierunku "Informatyka stosowana" [więcej] go


2018-03-05 Wykłady z Advanced Quantum Mechanics [więcej] go


2018-02-18 st. I, sem. 2: stypendia Fundacji ABB im. J. Dormanna [więcej] go


2018-02-17 Zapisy do "grup pościgowych" z przedmiotów "Fizyka 1" i "Fizyka 2" [więcej] go


2018-02-12 Stypendium dla magistrantów w ramach projektu Homing [więcej] go


Strona główna Wydziału