Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-05-06 Optymalizacja struktury sieci neuronowej z wykorzystaniem analizy lokalnej
B.Szafran

W prestiżowym periodyku IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems poświęconym algorytmom neuronowego przetwarzania informacji oraz metod uczenia struktur neuronowych (IF 6.1, 45 pkt MNiSW) ukazał się artykuł pracownika WFiIS AGH dr inż. Piotra Kowalskiego ze współpracownikiem z Politechniki Rzeszowskiej, dr inż. Maciejem Kusym, pt Sensitivity Analysis for Probabilistic Neural Network Structure Reduction.
W artykule autorzy proponują wykorzystanie lokalnej analizy wrażliwości (LSA) do uproszczenia struktury probabilistycznej sieci neuronowej (PNN) poprzez wprowadzenie trzech algorytmów. Pierwszy algorytm stosuje LSA do redukcji warstwy wejściowej PNN przez wybieranie istotnych cech wzorców wejściowych. Drugi algorytm wykorzystuje LSA do usuwania nadmiarowych neuronów wzorca sieci. Trzeci algorytm łączy proponowane dwa i stanowi rozwiązanie efektywnej współpracować powyższych dwóch procedur.
Strona główna Wydziału