Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-05-16 Pył PM2.5 a fotogeneracja rodników tlenowych
B.Szafran

W prestiżowym czasopiśmie Environmental Polution ukazał się artykuł współautorstwa pracownika KFMiB, dr Lucyny Samek pt. Generation of hydroxyl radicals and singlet oxygen by particulate matter and its inorganic components. (pełna lista autorów: M. Mikrut, A. Regiel-Futyra, L. Samek, W. Macyk, G. Stochel, R. van Eldik.)

Zanieczyszczenia powietrza mogą wpływać na redoksową biochemię i ponadto wywoływać odpowiedź układu odpornościowego oraz nasilenie chorób autoimmunologicznych. Nano-cząstki zawierające metale przejściowe mogą być foto-katalizatorami i zwiększać tworzenie się rodników tlenowych i azotowych. Materiał referencyjny SRM 1648a i próbki PM2.5 pobrane w Krakowie zawierają drobne cząstki i nano- cząstki tworzące agregaty. Analizowane próbki pokazały najwyższą aktywność w tworzeniu rodników tlenowych kiedy poddane były działaniu światła UV VIS - NIR, średnią podczas działania UV, a najmniejszą aktywność w ciemności. Wyniki prezentowane w pracy sugerują, że frakcja organiczna jest głównie odpowiedzialna za transfer molekuł tlenu do rodnikowego stanu singletowego. Próbki pobrane w Krakowie wykazały 5 razy większą aktywność tworzenia rodnika w porównaniu z materiałem referencyjnym SRM 1648a.
Strona główna Wydziału