Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2018-06-05 Sezonowe badania zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie
B.Szafran

W prestiżowym czasopiśmie Environmental Polution ukazał się artykuł autorstwa Lucyny Samek, Zdzislawa Stegowskiego , Katarzyny Styszko, Leszeka Furmana i Joanny Fiedor, Seasonal contribution of assessed sources to submicron and fine particulate matter in a Central European urban area

Praca przedstawia sezonowe badania zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie, z uwzględnieniem frakcji PM2.5 oraz bardzo rzadko badanej frakcji PM1, która jest w stu procentach wchłaniana przez organizm człowieka. Przeprowadzono analizę składu pierwiastkowego i jonowego tych pyłów a stosując metodę modelowania PMF (Positive Matrix Factorization) określono podstawowe źródła tych pyłów oraz oszacowano ich ilościowy udział w obu frakcjach. Pełne ilościowe wyniki przedstawione są w pracy. Jednym z istotnych wyników pracy jest wykazanie dużego udziału (do 60%) pyłu PM1 w pyle PM2.5 dla aerozoli wtórnych, które powstają w atmosferze w reakcjach chemicznych i fotochemicznych tlenków siarki i azotu. Pierwotnym ich źródłem są gazy powstałe w procesach spalania, w tym spalanie w silnikach samochodowych.
Strona główna Wydziału