Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2019-03-27 prof. Z. Kąkol w Radzie uczelni AGH
B.Szafran

Miło nam jest poinformować, że Senat AGH powołał prof. Zbigniewa Kąkola na członka Rady Uczelni, organu, którego zadaniem jest opiniowanie projektów - statutu oraz strategii uczelni oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, a także: monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat.

Ministerstwo podkreśla znaczenie Rady Uczelni dla zwieńczenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego (Rada uczelni) pozwala spojrzeć na strategię uczelni z boku, otwiera hermetyczne środowisko akademickie na otoczenie społeczno-gospodarcze i stwarza szansę na profesjonalizację zarządzania – właśnie takie korzyści daje polskim uniwersytetom i szkołom wyższym rada uczelni.

2020-06-01 Komunikat dla studentów [więcej] go


2020-05-29 Zmiana stanu działalności AGH od 1 czerwca 2020 [więcej] go


2020-05-28 sukces KFMiB w konkursie o dużą infrastrukturę badawczą [więcej] go


2020-05-19 Atrakcyjne stypendia NCN dla doktorantów w rekrutacji 2020/2021 [więcej] go


2020-02-28 kandydaci: nowy kierunek studiów: "Nanoinżyneria materiałów" [więcej] go


Strona główna Wydziału