Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2019-03-27 prof. Z. Kąkol w Radzie uczelni AGH
B.Szafran

Miło nam jest poinformować, że Senat AGH powołał prof. Zbigniewa Kąkola na członka Rady Uczelni, organu, którego zadaniem jest opiniowanie projektów - statutu oraz strategii uczelni oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, a także: monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat.

Ministerstwo podkreśla znaczenie Rady Uczelni dla zwieńczenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego (Rada uczelni) pozwala spojrzeć na strategię uczelni z boku, otwiera hermetyczne środowisko akademickie na otoczenie społeczno-gospodarcze i stwarza szansę na profesjonalizację zarządzania – właśnie takie korzyści daje polskim uniwersytetom i szkołom wyższym rada uczelni.

2019-07-17 Nowe linie badawcze Solaris [więcej] go


2019-07-15 Sonata Bis dr hab. D. Rybickiego [więcej] go


2019-06-12 Fizyka Techniczna i Informatyka Stosowana WFiIS w czołówce rankingu Perspektyw [więcej] go


2019-04-07 45. Zjazd Fizyków Polskich [więcej] go


Strona główna Wydziału