Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2019-03-27 prof. Z. Kąkol w Radzie uczelni AGH
B.Szafran

Miło nam jest poinformować, że Senat AGH powołał prof. Zbigniewa Kąkola na członka Rady Uczelni, organu, którego zadaniem jest opiniowanie projektów - statutu oraz strategii uczelni oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni, a także: monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez senat.

Ministerstwo podkreśla znaczenie Rady Uczelni dla zwieńczenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego (Rada uczelni) pozwala spojrzeć na strategię uczelni z boku, otwiera hermetyczne środowisko akademickie na otoczenie społeczno-gospodarcze i stwarza szansę na profesjonalizację zarządzania – właśnie takie korzyści daje polskim uniwersytetom i szkołom wyższym rada uczelni.

2019-05-20 nowy OPUS prof. T. Szumlaka [więcej] go


2019-05-16 Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego 21 i 22.05.2019 [więcej] go


2019-05-10 ogłoszenie konkursu o stypendia dla młodych pracowników nauki i doktorantów [więcej] go


2019-05-10 studenckie programy stażowe w ramach POWER3.5 [więcej] go


2019-04-26 grant Sheng prof. A. Bzdaka [więcej] go


2019-04-07 45. Zjazd Fizyków Polskich [więcej] go


Strona główna Wydziału