Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2019-05-10 ogłoszenie konkursu o stypendia dla młodych pracowników nauki i doktorantów
B.Szafran

Dziekan prof. Janusz Wolny ogłasza konkurs na stypendia naukowe Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH dla młodych pracowników nauki i doktorantów zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym decyzją MNiSW z dnia 10 grudnia 2018 roku (pismo DSW.WSP.6101.9.2018.3.MHB).


Przyznanych zostanie 20 stypendiów dla młodych pracowników nauki w wysokości 1000 złotych miesięcznie oraz 5 stypendiów dla doktorantów w wysokości 500 złotych miesięcznie. Stypendia przyznawane są na 12 miesięcy.

Wnioski według określonego w regulaminie wzoru należy składać do 24.05.2019 w Sekretariacie Wydziału na ręce p. Elżbiety Olszyńskiej.

Listę publikacji z punktu 5 wniosku proszę sporządzić wykorzystując plik Excela

Podajemy wyłącznie prace, które ukazały się w roku 2017 i 2018 (w razie wątpliwości decyduje rok rejestracji pracy w BPP AGH). Liczbę punktów za artykuły przyznajemy według wykazu z dnia 25.01.2017, http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html

Kopię wniosku w wersji elektronicznej (2 oddzielne edytowalne pliki (nie skany) - wniosek oraz plik Excela) należy dodatkowo przesłać na adres wftj.grantydziekanskie@gmail.com

2019-10-10 28.10.2019 Inżynier w CERN [więcej] go


2019-10-07 NAWA Polskie Powroty: dr Wojciech Tabiś [więcej] go


2019-10-07 Zapisy do "grup pościgowych" z przedmiotów "Fizyka 1" i "Fizyka 2" [więcej] go


2019-09-09 Ograniczenia w parkowaniu i ruchu w związku z budową nowego pawilonu [więcej] go


Strona główna Wydziału