Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-09-30 Zmiana stanu działalności AGH od 19 października 2020
B. Szafran

AGH zmienia stan działalności od 19 października 2020

W związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej wydał zarządzenie sprawie stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad funkcjonowania uczelni znajdują się w Zarządzeniu Rektora AGH nr 73/2020 (uzupełnionym w Zarządzeniu Rektora AGH nr 89/2020). W szczególności, Rektor upoważnił Prorektora ds. Kształcenia do określenia szczegółowych zasad realizacji zajęć dydaktycznych, a Dziekanów Wydziałów do podejmowania decyzji o dopuszczeniu do realizacji zadań z zakresu kształcenia.


Instrukcja nr 1 określająca zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń epidemicznych na terenie Uczelni została ogłoszona w Komunikacie Kanclerza AGH nr 70/2020.


Instrukcja nr 2 określająca zasady postępowania członków Wspólnoty Uczelni (pracowników, studentów, doktorantów) w przypadku zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub kontaktu z osobą zakażoną została ogłoszona w Komunikacie Kanclerza AGH nr 92/2020.


Instrukcja nr 3 określająca zasady postępowania w przypadku kontaktu z koronawirusem została ogłoszona w Komunikacie Kanclerza AGH nr 91/2020.Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Wytyczne w sprawie organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 27 lipca 2020.

Dodatkowe wyjaśnienia do w/w wytycznych zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 24 września 2020.

Ustalenia w sprawie realizacji zajęć z wychowania fizycznego w nadchodzącym semestrze w roku akademickim 2020/2021 zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 25 września 2020.

Pismo ws. organizacji zajęć dydaktycznych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną zostało ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 16 października 2020.

Uzupełnienie w/w Pisma ws. organizacji zajęć dydaktycznych w związku z aktualną sytuacją epidemiczną zostało ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 19 października 2020.


Organizacja roku akad. 2020/2021 została ogłoszona w Zarządzeniu Rektora AGH nr 45/2020.


Zaleca się śledzenie strony internetowej AGH oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.


2021-01-25 tytuł profesora T. Ślęzaka [więcej] go


2021-01-22 Wyniki Kierunkowego Egzaminu Inżynierskiego [więcej] go


Strona główna Wydziału