Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-06-08 Zmiana stanu działalności AGH od 1 czerwca 2020
B. Szafran

AGH zmienia stan działalności od 1 czerwca 2020

W związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej wydał nowe zarządzenie sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad funkcjonowania uczelni znajdują się w Zarządzeniu Rektora AGH nr 32/2020. W szczególności, Rektor upoważnił Prorektora ds. Kształcenia do określenia szczegółowych zasad realizacji zajęć dydaktycznych, a Dziekanów Wydziałów do podejmowania decyzji o dopuszczeniu do realizacji zadań z zakresu kształcenia.


Nowa organizacja roku akad. 2019/2020 została ogłoszona w Zarządzeniu Rektora AGH nr 31/2020.


Wytyczne w sprawie stopniowego przywracania normalnego trybu funkcjonowania uczelni i organizacji kształcenia zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 18 maja 2020.

Dodatkowe wyjaśnienia do w/w wytycznych zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 29 maja 2020.

Wytyczne w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akad. 2019/2020 zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 29 maja 2020.

Wytyczne w sprawie organizowania zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w budynkach Uczelni zostały ogłoszone przez Prorektora ds. Kształcenia 8 czerwca 2020.


Zaleca się śledzenie strony internetowej AGH oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.


2020-07-17 ETIUDA 8 NCN [więcej] go


2020-07-15 projekt Tango prof. R. Szymańskiej [więcej] go


2020-06-12 Szkoła Letnia FiIS [więcej] go


2020-06-09 Kolejny absolwent WFiIS wyróżniony w konkursie "Diamenty AGH" [więcej] go


2020-06-08 Zmiana stanu działalności AGH od 1 czerwca 2020 [więcej] go


2020-05-30 kandydaci: nowy kierunek studiów: "Nanoinżyneria materiałów" [więcej] go


Strona główna Wydziału