Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-03-17 Rozporządzenie Dziekana w związku z epidemią
J.Wolny

Zarządzenie Rektora nr 17/2020 przestało obowiązywać.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 22/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 - wstrzymana zostaje działalność w budynku, zarówno badania naukowe jak i kształcenie.

W budynkach AGH mogą znajdować się wyłącznie osoby wyznaczone przez Dziekana, w tym do zabezpieczenia aparatury i infrastruktury.

Nie może być prowadzona w budynku żadna działalność dydaktyczna (zdalne nauczanie może być prowadzone tylko z domu) ani naukowa, w tym pomiary !!!

Budynki AGH zostają zamknięte, a dostęp do nich poddany jest całkowitej kontroli.
Janusz Wolny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
AGH w Krakowie
tel. 12-617-29-53


2020-10-01 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2020/21 [więcej] go


2020-09-30 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


2020-09-30 Raport: Źródła zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie [więcej] go


2020-09-29 Godziny rektorskie 5 października [więcej] go


2020-09-28 Dr M. Dyndał / Polskie Powroty NAWA [więcej] go


2020-09-24 nagorda PTF im. Arkadiusza Piekary dla absolwenta WFiIS [więcej] go


2020-09-21 Zmiana stanu działalności AGH od 1 października 2020 [więcej] go


2020-09-16 studenci: przedmioty innowacyjne [więcej] go


2020-09-01 założenia organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/21 [więcej] go


2020-06-09 Kolejny absolwent WFiIS wyróżniony w konkursie "Diamenty AGH" [więcej] go


Strona główna Wydziału