Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-03-20 Obrony prac inżynierskich
P. Armatys

Szanowni Państwo,
W związku z Zarządzeniem Rektora AGH nr 16/2020 wprowadzającym istotne ograniczenia w dostępie do terenu Uczelni z uwagi na zaistniałą sytuację zawieszam postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego. Nowe terminy egzaminu dyplomowego zostaną wyznaczone po powrocie Uczelni do normalnego funkcjonowania.
dr inż. Paweł Armatys
prodziekan ds studenckich WFiIS AGH


2021-01-25 tytuł profesora T. Ślęzaka [więcej] go


2021-01-22 Wyniki Kierunkowego Egzaminu Inżynierskiego [więcej] go


Strona główna Wydziału