Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-03-20 Obrony prac inżynierskich
P. Armatys

Szanowni Państwo,
W związku z Zarządzeniem Rektora AGH nr 16/2020 wprowadzającym istotne ograniczenia w dostępie do terenu Uczelni z uwagi na zaistniałą sytuację zawieszam postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego. Nowe terminy egzaminu dyplomowego zostaną wyznaczone po powrocie Uczelni do normalnego funkcjonowania.
dr inż. Paweł Armatys
prodziekan ds studenckich WFiIS AGH


2020-10-01 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2020/21 [więcej] go


2020-09-30 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


2020-09-30 Raport: Źródła zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie [więcej] go


2020-09-29 Godziny rektorskie 5 października [więcej] go


2020-09-28 Dr M. Dyndał / Polskie Powroty NAWA [więcej] go


2020-09-24 nagorda PTF im. Arkadiusza Piekary dla absolwenta WFiIS [więcej] go


2020-09-21 Zmiana stanu działalności AGH od 1 października 2020 [więcej] go


2020-09-16 studenci: przedmioty innowacyjne [więcej] go


2020-09-01 założenia organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/21 [więcej] go


2020-06-09 Kolejny absolwent WFiIS wyróżniony w konkursie "Diamenty AGH" [więcej] go


Strona główna Wydziału