Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-03-20 Obrony prac inżynierskich
P. Armatys

Szanowni Państwo,
W związku z Zarządzeniem Rektora AGH nr 16/2020 wprowadzającym istotne ograniczenia w dostępie do terenu Uczelni z uwagi na zaistniałą sytuację zawieszam postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego. Nowe terminy egzaminu dyplomowego zostaną wyznaczone po powrocie Uczelni do normalnego funkcjonowania.
dr inż. Paweł Armatys
prodziekan ds studenckich WFiIS AGH


2020-03-26 st. I, sem. 2: stypendia Fundacji ABB im. J. Dormanna [więcej] go


2020-03-25 Zawieszenie zajęć dydaktycznych na AGH [więcej] go


2020-03-24 Zapisy do "grup pościgowych" z przedmiotów "Fizyka 1" i "Fizyka 2" [więcej] go


2020-03-20 Obrony prac inżynierskich [więcej] go


2020-03-17 Rozporządzenie Dziekana w związku z epidemią [więcej] go


2020-02-28 kandydaci: nowy kierunek studiów: "Nanoinżyneria materiałów" [więcej] go


Strona główna Wydziału