Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-09-01 założenia organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/21
K. Malarz


Szanowni Państwo,
w nadchodzącym semestrze, biorąc pod uwagę możliwości techniczne wypełnienia wymogów GIS odnośnie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 przewidujemy, że zajęcia dla studentów WFiIS, wszystkich lat i kierunków, o ile okoliczności lub przepisy nie ulegną zmianie, odbędą się
 • w sposób zdalny dla zajęć w formie
  • wykładów,
  • ćwiczeń seminaryjnych,
  • konwersatoriów,
  • lektoratów,
 • w sposób tradycyjny dla zajęć w formie
  • ćwiczeń audytoryjnych,
  • ćwiczeń laboratoryjnych,
  • ćwiczeń projektowych,
  • ćwiczeń warsztatowych.

Zajęcia dydaktyczne świadczone przez WFiIS dla studentów innych Wydziałów będą organizowane w sposób zalecony przez Dziekanów Wydziałów zlecających zajęcia.

Wykłady z sal A i B w budynku D-10 mogą być prowadzone w formie mieszanej przy zachowaniu maksymalnej liczebności słuchaczy do 30 i 20 odpowiednio na salach A i B.


2020-10-01 Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2020/21 [więcej] go


2020-09-30 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


2020-09-30 Raport: Źródła zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie [więcej] go


2020-09-29 Godziny rektorskie 5 października [więcej] go


2020-09-28 Dr M. Dyndał / Polskie Powroty NAWA [więcej] go


2020-09-24 nagorda PTF im. Arkadiusza Piekary dla absolwenta WFiIS [więcej] go


2020-09-21 Zmiana stanu działalności AGH od 1 października 2020 [więcej] go


2020-09-16 studenci: przedmioty innowacyjne [więcej] go


2020-09-01 założenia organizacji zajęć w semestrze zimowym 2020/21 [więcej] go


2020-06-09 Kolejny absolwent WFiIS wyróżniony w konkursie "Diamenty AGH" [więcej] go


Strona główna Wydziału