Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-11-13 sukces ZFŚ w konkursie CHIST-ERA
B.Szafran

Z satysfakcją informuję o skierowaniu do finansowania projektu pt. WATERLINE w ramach programu CHIST-ERA 2019. Projekt, koordynowany na AGH przez dr inż. Przemysława Wachniewa, został złożony w konsorcjum AGH z Democritus University of Thrace (Grecja, lider), przedsiębiorstwem Digital Innovations (Grecja), TU Wien, University of Oulu (Finlandia) oraz University of Neuchatel (Szwajcaria).

Do konkursu złożono 53 wnioski, z których do finansowania skierowano 5.

Budżet projektu wynosi przeszło 1.6 mln euro, z czego ok. 0.25 mln na badania prowadzonych przez AGH.

W projekcie WATERLINE informacje pochodzące z wielu źródeł (teledetekcja, dane archiwalne, pomiary naziemne, obserwacje crowdsourcingowe) zostaną wykorzystane do udoskonalenia modeli hydrologicznych i ich zdolności przewidywania zmiennych hydrologicznych. Zwiększenie mocy obliczeniowej pozwoli uzyskiwać krótkoterminowe prognozy niemal w czasie rzeczywistym z dużą rozdzielczością przestrzenną.  

Projekt WATERLINE dostarczy sieciowych aplikacji przeznaczonych dla
a) naukowców,
b) interesariuszy nie przeszkolonych technicznie w formie map, wykresów, wskaźników z wykorzystaniem rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości,
c) przypadkowych użytkowników mogących, poprzez aplikacje crowdsourcingowe wykorzystujące lokalizację, dostarczać informacji o zdarzeniach hydrologicznych i ich skali, co będzie dodatkowym źródłem danych dla modeli i prognoz. Grupy użytkowników, np. rolnicy i sektor rolny, organy gospodarki wodnej, straże pożarne, przedsiębiorcy turystyczni, uczniowie szkół będą aktywnie uczestniczyć w rozwoju interfejsów sieciowych zwiększając przez to ich użyteczność dla poszczególnych grup.

2021-04-02 POLS, Produkcja cząstek i ich korelacje w zderzeniach wysokoenergetycznych [więcej] go


2021-03-24 Łamanie uniwersalności leptonowej / LHCb [więcej] go


2021-03-04 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


Strona główna Wydziału