Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2020-11-18 sukces KOiDC w konkursie o środki H2020
B. Szafran

Z satysfakcją informuję, że Komisja Europejską skierowała do finansowania projekt pt. “Advancement and Innovation for Detectors at Accelerators” (AIDAinnova), w ramach programu Horyzont2020 – Research and Innovation action / INFRAINNOV-40-2020. Projekt, koordynowany na AGH przez prof. Marka Idzika, został złożony w konsorcjum, którego liderem jest CERN. Na budżet projektu składa się 10 mln Euro z części europejskiej plus około trzy razy tyle ze środków lokalnych. Na AGH przypada 75 tys. Euro z części europejskiej plus 150 tys. Euro z części krajowej (wymagającej osobnego wniosku do ministerstwa).

AIDAinnova będzie rozwijać europejską infrastrukturę detektorów poprzez wspieranie współpracy z przemysłem. Opierając się na sukcesie poprzednich inicjatyw finansowanych przez Komisję Europejską (AIDA i AIDA-2020) projekt integruje podmioty komercyjne z instytucjami akademickimi w konsorcjum, które składa się z 46 partnerów z 15 krajów. AIDAinnova obejmuje wszystkie kluczowe technologie dla przyszłych detektorów, zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualizacji europejskiej strategii w dziedzinie fizyki cząstek. Grupa z AGH uczestniczy w pakiecie mikro-elektroniki będącej jednym z kluczowych czynników umożliwiających rozwój technologii detektorowych. W ramach tego pakietu rozwijane będą nowatorskie architektury dedykowanych układów scalonych ASIC do zasosowania w przyszłych eksperymentach fizyki cząstek. Badana będzie również przydatność najnowocześniejszych technologii krzemowych, jak np. CMOS 28nm dla tych zastosowań.

2021-04-02 POLS, Produkcja cząstek i ich korelacje w zderzeniach wysokoenergetycznych [więcej] go


2021-03-24 Łamanie uniwersalności leptonowej / LHCb [więcej] go


2021-03-04 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


Strona główna Wydziału