Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Komunikaty

2021-02-16 Nowe dowody na rzadki rozpad bozonu Higgsa
B. Szafran
Eksperyment ATLAS na LHC ogłosił pierwsze dowody na rozpad bozonu Higgsa na dwa leptony oraz foton. Jest to tzw. rozpad Dalitza - jeden z najrzadszych rozpadów bozonu Higgsa zaobserwowanych jak dotąd na LHC (zachodzący około 1 raz na 10 000 rozpadów!). Szansa, że zaobserwowany sygnał był spowodowany fluktuacją tła wynosi 3.2 sigma, czyli mniej niż 1 na 1000. Pomiar jest konsystentny z przewidywaniami teorii Modelu Standardowego.

W badania te bezpośrednio zaangażowany był dr inż. Mateusz Dyndał z WFiIS AGH.

CERN oraz eksperyment ATLAS opisują znaczenie pomiaru na swoich portalach.

Więcej informacji:

Artykuł w CERN Courier .

Nota konferencyjna: ATLAS-CONF-2021-002

2021-03-04 implementacja zasad ochrony sanitarnej [więcej] go


2021-03-04 studenci: program Erasmus+ [więcej] go


2021-03-03 artykuł J. Haberki o lokalizacji w sieciach fotonicznych w Nat. Comm. [więcej] go


2021-03-01 Targi Pracy AGH [więcej] go


2021-02-26 studenci: Obowiązkowe szkolenie dotyczące BHP dla studentów [więcej] go


2021-02-24 st. I, sem. 2: stypendia Fundacji ABB im. J. Dormanna [więcej] go


2021-02-15 Zasady rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 [więcej] go


2021-02-11 Wytyczne w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim [więcej] go


Strona główna Wydziału