Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Studia stacjonarne 1. stopnia (inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera fizyki technicznej, inżyniera fizyki medycznej lub inżyniera informatyki stosowanej. Absolwenci pierwszego stopnia studiów mogą kontynuować studia na Wydziale w ramach studiów 2. stopnia (magisterskich).

W związku ze zmianami zaistniałymi po wprowadzeniu w liceach nowej matury rekrutacja na studia 1. stopnia Wydziału uległa zmianie i będzie się odbywała w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH. Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronach Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów zostanie przeprowadzona oddzielnie.


Strona główna Wydziału