Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Programy i kredyty 

Uwaga: Od roku akademickiego 2013/2014 programy dla wszystkich kierunków umieszczane są wyłącznie w serwisie centralnym Syllabus AGH.

 

 

 

 

Lata wcześniejsze:

studia stacjonarne 1. stopnia (inżynierskie)

rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego podanego poniżej.

kierunek: FIZYKA MEDYCZNA

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

kierunek: FIZYKA TECHNICZNA

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

kierunek: INFORMATYKA STOSOWANA

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10


studia stacjonarne 2. stopnia (magisterskie)

rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego podanego poniżej.

kierunek: FIZYKA MEDYCZNA

specjalności:

Dozymetria i elektronika w medycynie 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10
Techniki obrazowania i biometria 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10

kierunek: FIZYKA TECHNICZNA

specjalności:

--- 2012/13 --- --- ---
Fizyka ciała stałego --- 2011/12 2010/11 2009/10
Fizyka jądrowa --- 2011/12 2010/11 2009/10
Fizyka środowiska --- 2011/12 2010/11 2009/10
Fizyka komputerowa --- --- 2010/11 2009/10

kierunek: INFORMATYKA STOSOWANA

specjalności:

Modelowanie i analiza danych 2012/13 --- --- ---
Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów 2012/13 --- --- ---
Systemy wbudowane i rekonfigurowalne 2012/13 --- --- ---
Informatyka w nauce i technice --- 2011/12 2010/11 2009/10


studia stacjonarne 3. stopnia (doktoranckie)

rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego podanego poniżej.

dyscyplina: FIZYKA

2012/13 2011/12 2010/11 2009/10-2007/08


Strona główna Wydziału