Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Oferty pracy

Konkursy dla nauczycieli akademickich

serwis AGH

Oferty pracy w konkursach NCN

  • Doktorant(student)-stypendysta (1 miejsce) w projekcie SONATA NCN "Nowe lipidy prenylowe - występowanie, biosynteza i działanie biologiczne” Kierownik projektu: dr Renata Szymańska. Termin składania ofert: 15 maja 2017, 16:00

  • Doktorant(student)-stypendysta (4 miejsca) w projekcie OPUS NCN Badanie ekskluzywnej i prawie ekskluzywnej produkcji stanów o małych masach z wykorzystaniem tagerów w przód w eksperymencie ATLAS na akceleratorze LHC. Kierownik projektu: dr inż. Leszek Adamczyk. Termin składania ofert: 26 września 2016, 16:00

  • Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS NCN Teoretyczne i doświadczalne badanie wpływu energii formowania i temperatury na skład fazowy i własności stopów wysokiej entropii otrzymywanych nowatorską metodą. Kierownik projektu: dr hab. inż. Jakub Cieślak. Termin składania ofert: 30 września 2016, 23:59

  • Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS NCN Sterowalne właściwości magnetyczne nanostruktur spintronicznych na bazie stopu FeRh. Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Ślęzak. Termin składania ofert: 15 września 2016, 00:00

  • Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS NCN Symulacje zjawisk interferencyjnych na złączach n-p indukowanych elektrostatycznie w grafenie przez sondę skanującą. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran.

Strona główna Wydziału