Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Stypendia dla studentów I roku

Wydział począwszy od roku akademickiego 2013/2014 będzie fundował z dotacji dla jednostek flagowych polskiej nauki (KNOW) 20 stypendiów dla studentów pierwszego roku (I stopień) fizyki technicznej oraz fizyki medycznej.

Stypendia będą przeznaczone dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze rekrutacyjnej oraz dla laureatów i uczestników konkursów i olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego.

Wysokość stypendium: 5000 PLN, płatne w ratach semestralnych (2500 w grudniu, 2500 w kwietniu).

Zasady przyznawania stypendium znajdują się tutaj.
Lista rankingowa ułożona będzie według wskaźnika rankingowego będącego sumą wskaźnika rekrutacji oraz punktów dodatkowych za wyniki w olimpiadach. Uwzględniane będą: Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z zakresu matematyki, fizyki lub chem ii; olimpiady przedmiotowe stopnia centralnego: matematyczna, fizyczna, chemiczna, informatyczna i astronomiczna; Konkurs Wiedzy Chemicznej (prowadzony przez UJ); konkurs Fizyczne Ścieżki (prowadzony przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku / Otwocku). Dodatkowe punkty do wskaźnika rankingowego za wyniki w olimpiadach przyznawane są w sposób następujący: dla laureatów I stopnia : 300 punktów, II stopnia : 200 punktów, III stopnia : 100 punktów, za udział w konkursie finałowym stopnia centralnego : 50 punktów.

Regulamin został zatwierdzony przez MNiSW, dzięki czemu stypendium jest zwolnione z podatku dochodowego.

Bartłomiej Szafran
Strona główna Wydziału