Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Katedry


Katedra/Zespół Kierownik Katedry/Zespołu

Katedra Fizyki Ciała Stałego

dr hab. inż.
Wiesław Woch
–– Zespół Badań Strukturalnych, Magnetycznych i Aplikacyjnych dr hab.
Łukasz Gondek
–– Zespół Materiałów Magnetycznych Litych i Nanomateriałów prof. dr hab.
Czesław Kapusta
–– Zespół Materiałów Nadprzewodzących i Magnetycznych prof. dr hab. inż.
Zbigniew Tarnawski
–– Zespół Nanostruktur Powierzchniowych dr hab.
Tomasz Ślęzak

Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

prof. dr hab. inż.
Krzysztof Wierzbanowski

Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki

dr hab. inż.
Joanna Chwiej
–– Zespół Badań Biomedycznych i Środowiskowych prof. dr hab. inż.
Marek Lankosz
–– Zespół Biofizyki Molekularnej i Bioenergetyki prof. dr hab.
Kvetoslava Burda
–– Zespół Obrazowania i Modelowania dr hab.
Zenon Matuszak
–– Zespół Spektroskopii Mössbauerowskiej prof. dr hab.
Stanisław M. Dubiel

Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej

prof. dr hab.
Zdzisław Burda
–– Zespół Technik Informacyjnych i Badań Systemowych prof. dr hab. inż.
Piotr Kulczycki
–– Zespół Teorii Nanostruktur i Nanourządzeń prof. dr hab.
Stanisław Bednarek
–– Zespół Układów Złożonych prof. dr hab.
Zdzisław Burda
–– Zespół Wsparcia Komputerowego dr inż.
Antoni Dydejczyk

Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek

prof. dr hab. inż.
Władysław Dąbrowski
–– Zespół Elektroniki Jądrowej i Detekcji Promieniowania prof. dr hab. inż.
Władysław Dąbrowski
–– Zespół Fizyki Cząstek Elementarnych prof. dr hab.
Danuta Kisielewska

Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej

prof. dr hab.
Piotr Bożek
–– Zespół Fizyki Środowiska prof. dr hab. inż.
Kazimierz Różański
–– Zespół Fizyki Układów Silnie Oddziaływujących prof. dr hab.
Piotr Bożek


Zespół Obsługi Dydaktyki

dr
Anna Wnęk
Strona główna Wydziału