Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Kierunki studiów, specjalności

posiadane akredycje

Studia stacjonarne

1. stopnia (inżynierskie)

Kierunek: Fizyka Medyczna

Kierunek: Fizyka Techniczna

Kierunek: Informatyka Stosowana

2. stopnia (magisterskie)

Kierunek: Fizyka Medyczna

 • Dozymetria i elektronika w medycynie
 • Techniki obrazowania i biometria

Kierunek: Fizyka Techniczna

Kierunek: Informatyka Stosowana

 • Modelowanie i analiza danych
 • Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne
 • Computer Methods in Science and Technolgy

3. stopnia (doktoranckie)

 • stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinach fizyka albo biofizyka
 • 8 semestrów

Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

Studia podyplomowe przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu. Nauczanie prowadzone jest na następujących kierunkach:

 • fizyka z elementami informatyki
 • matematyka z elementami informatyki
 • chemia z elementami ochrony środowiska
 • informatyka w szkole
 • przyroda
Strona główna Wydziału