Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Dziekanat


Dziekanat przyjmuje studentów w dni robocze w godzinach od 10:00 do 13:00 z wyjątkiem śród.


Adres do korespondencji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Adres Dziekanatu:

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
  ul. Reymonta 19, budynek D-10, pokój 18
  tel. 12 617 2950 lub 12 617 2952, fax: 12 6340010
  e-mail: dziekanat@fis.agh.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Krzysztof Malarz, prof. AGH
tel. 12 617 2992
D-10 6
e-mail: malarz@agh.edu.pl
plan dyżurów:
http://home.agh.edu.pl/malarz/timetable.html
Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Paweł Armatys
tel. 12 617 4979
D-10 19
e-mail: Pawel.Armatys@fis.agh.edu.pl
godziny dyżurów:
poniedziałki 14:00 - 15:30
czwartki 13:00-14:30
w każdej wolnej chwili w godzinach otwarcia dziekanatu
Kierownik Dziekanatu
mgr Grażyna Waluś
tel. 12 617 2950
D-10 18
e-mail: Grazyna.Walus@fis.agh.edu.pl
mgr inż. Elżbieta Grzyb
tel. 12 617 4981
D-10 18
e-mail: Elzbieta.Grzyb@fis.agh.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Hamerla
tel. 12 617 4980
D-10 18
e-mail: Katarzyna.Hamerla@fis.agh.edu.pl
mgr Agnieszka Otrębska
tel. 12 617 2952
D-10 18
e-mail: Agnieszka.Otrebska@fis.agh.edu.pl

Sekcja planowania i rozliczania zajęć

mgr inż. Anna Serafin
tel. 12 617 3779
D-10 20
e-mail: Anna.Serafin@fis.agh.edu.pl
lic. Kamila Gawlik
tel. 12 617 4723
D-10 20
e-mail: Kamila.Gawlik@fis.agh.edu.pl

Strona główna Wydziału