Modele atomu wg Bohr'a i Schrödinger'a

    Autorzy: Physics2000, University of Colorado
     

Kliknij myszką na "powłokach" modelu Bohr'a aby obejrzeć jak atom przechodzi do innego stanu energetycznego. Po pewnym czasie elektron powróci do stanu podstawowego. 


Back