Leszek Furman Website

Akademia Górniczo-Hutnicza | Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Plan zajęć "Komputeryzacja pomiarów"
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe
Akwizycja danych
Cyfrowe przetwarzanie danych
Transformata Fouriera
Liczniki programowalne
Wybrane funkcje LabView
LabVIEW Introduction - Three Hours - Version 7
Test
Zagadnienia na kolokwium (FT, IS)
Zagadnienia na kolokwium (Energetyka)
lvhelp - Activities
Terminy prezentacji projektów KP (FT, IS)