Zespół Fizyki Środowiska
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo - Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30 - 059 Kraków

dr inż. Zbigniew Gorczyca

Konsultacje: poniedziałek 9:40 - 11:00

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Ćwiczenia rachunkowe

Wybór zadań z fizyki

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektrometrii mas

Pakiety obliczeniowe

 Aktualizowano: 24.02.2018