Zespół Fizyki Środowiska
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Akademia Górniczo - Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30 - 059 Kraków

dr inż. Zbigniew Gorczyca

Konsultacje: poniedziałek 8:30 - 10:30

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Ćwiczenia rachunkowe

Wybór zadań z fizyki

Ćwiczenia laboratoryjne ze spektrometrii mas

Pakiety obliczeniowe

 Aktualizowano: 24.02.2018