Elektroniczna Aparatura Dozymetryczna

Kierunek Dozymetria i Elektronika w Medycynie, stopień II, semestr 1

AGH WFiIS, rok akademicki 2018/2019

KRK przedmiotu

Prowadzący:
dr inż. Andrzej Skoczeń D10, p.222, tel. 617-28-72, e-mail: skoczen@fis.agh.edu.pl
Rodzaj zajęć:
Wykład piątek 800 - 930, s. D-10 225 10.05, 17.05, 24.05, 31.05, 7.06
Lab. gr. I wtorek 1215 - 1515, s. D-10 209
terminy: 7.05, 14.05, 21.05, 28.05, 4.06
kartkówki sprawozdania ocena
Lab. gr. II piątek 1530 - 1830, s. D-10 209
skasowano
kartkówki sprawozdania ocena
Lab. gr. III
dr Wiącek
środa 1215 - 1515, s. D-10 209
terminy: 8.05, 15.05, 22.05, 29.05, 5.06
kartkówki sprawozdania ocena
Zasady zaliczania:
ocena z laboratorium Obecność, oceny z kartkówek OS i sprawozdań OL.
Ocena końcowa: OK = 0.6*OS + 0.4*OL

Sprawozdania powinny zawierać wykresy pomiarów przeprowadzonych w pracowni oraz rysunki wykorzystanych układów pomiarowych. Konieczne jest porównanie otrzymanych wyników z przewidywaniami teoretycznymi.
Sprawozdania w postaci pliku PDF prosze doręczyć przez e-mail.
Konsultacje:
dr Skoczeńśroda 1100 - 1200, D-10-222

Poniższe materiały są w trakcie redakcji. Dlatego proszę podchodzić do nich krytycznie. Mogą zawierać błędy.


Materiały z wykładu

1 Wprowadzenie. Dozymetry pasywne. Wprowadzenie. 
    
2 Uszkodzenia jonizacyjne. Uszkodzenia 
    
3 Uszkodzenia strukturalne. Uszkodzenia 
    
4 Aktywne dozymetry netronowe i mosimetry. Aktywne 
    
5 Pojedyncze zjawiska radiacyjne SEE Pojedyncze 
    


Materiały do laboratorium

1 Integrator liniowy - IntLin Integrator 
    
2 Przetwornik częstotliwość-napięcie - f-U Przetwornik 
    
3 Przetwornik napięcie-częstotliwość - U-f Przetwornik 
    
4 Liczniki - FPGA, mikroC Liczniki 
    
5 Prztwornik światło-częstotliwość Prztwornik 
    
6 Przetwornik napięcie-prąd Przetwornik 
    
7 Krzemowa fotodioda PIN Krzemowa 
    
8 Przykłady obliczeniowe Przykłady 
    
 

Liczba odwiedzin: 00001