Systemy Wbudowane

Kierunek: Informatyka Stosowana, Studia I stopnia, semestr 2

AGH WFiIS, rok akademicki 2016/2017,

Materiały do laboratorium z Systemów Wbudowanych >>

Prowadzący:
Laboratorium
1 grupa, sala 209
dr inż. Andrzej Skoczeń
D10, p.222, tel. +48 12 617-28-72, e-mail: skoczen@fis.agh.edu.pl
wtorek 800 - 1100 Laboratoria Projekt
Zasady zaliczania:
ocena z laboratorium Pierwszym warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia laboratoryjne. Drugim warunkiem jest zaliczenie kartkówek, które przeprowadzane są na każdym spotkaniu w laboratorium. Trzecim warunkiem jest opracowanie zadanego projektu, zakończone pisemnym sprawozdaniem ocenionym przez prowadzącego. Zaliczenie projektu obejmuje wykonanie wszystkich zalecanych przez prowadzącego poprawek.
Ocena na zaliczenie jest średnią z ocen za kartkówki i projekt.
Tematyka kartkówek:
Informacje w nawiasach odnoszą się do Podręcznika kontrolera LPC17xx,
pozycja 5 w kolumnie Dokumentacja poniżej.
kartkówka 1 Mikroprocesory ARM;
kartkówka 2 Mikroprocesory ARM i Cortex-Mx;
kartkówka 3 LPC17xx: zegary i zasilanie (rozdział 4), piny (rozdział 6 i 7) ; interfejsy: RS-232, SPI;
kartkówka 4 LPC17xx: ADC (rozdział 29), DAC (rozdział 30), WatchDog (rozdział 28), Timer-y (rozdział 21);
kartkówka 5 przegląd układów licznikowych w LPC1768; jeszcze o zegarach (rozdział 4); DMA (rozdział 31); interfejsy: I2C i 1-wire;
kartkówka 6 tryby zasilania LPC1768; RTC (rozdział 27); jeszcze o WatchDog-u (rozdział 28); DMA (rozdział 31); interfejs PS/2;
Zasady przygotowania i oceniania sprawozdań:
Sprawozdanie powinno mieć charakter dokumentacji użytkowej i technicznej zbudowanego urządzenia.
Powinno:
1. zawierać informacje umożliwiające uruchomienie urządzenia bez studiowania kodu programu.
2. podawać opis zastosowanych algorytmów i metody jego implementacji
Kryteria oceniania:
1. Umiejętność określenia wymagań projektowych
2. Umiejętność opisu algorytmu i metody jego implementacji
3. Rysunki: graf stanów, diagram, schemat blokowy, a może także ideowy (?)
4. Podanie parametrów zbudowanego urządzenia

Sprawozdanie należy dostarczyć e-mailem w formacie PDF. Nie powinno ono zawierać kodów asemblerowych lub w C. Kody tzn. pliki *.c, *.h należy dostarczyć e-mailem w postaci osobnego załącznika.
Dostarczone kody będę sprawdzał pod kątem zgodności z wymaganiami z instrukcji i funkcjonalnej zgodności z dokumentacją-sprawozdaniem.
Moje uwagi prześlę e-mailem z zadaniem poprawek (gdy uznam to za konieczne). Ocena za projekt będzie wystawiona dopiero po zastosowaniu się do wszystkich moich uwag.
Konsultacje:
dr Skoczeńśroda 1130 - 1230, D-10-222

Poniższe materiały są w trakcie redakcji. Dlatego proszę podchodzić do nich krytycznie. Mogą zawierać błędy.


Materiały do laboratorium

1 Obsługa UART-u na LPC1768 Obsługa 
    
2 Przerwania zewnętrzne w procesorze LPC17xx Przerwania 
    
3 Technologia ekranów dotykowych Technologia 
    
4 Oprogramowanie sterownika rezystanycjnych ekranów dotykowych typu 4-wire Oprogramowanie 
    
5 Modyfikacja parametrów zegara systemowego LPC17xx Modyfikacja 
    
6 Oprogramowanie interfejsu I2C Oprogramowanie 
    
7 Jak używać rezystancyjny ekran dotykowy Jak 
    
8 Wyświetlacz graficzny LCD Wyświetlacz 
    


Dokumentacja

1 Podręcznik do płyty Land Tiger Podręcznik 
    
2 Schemat elektryczny płyty Land Tiger Schemat 
    
3 Schemat elektryczny modułu wyświetlacza Schemat 
    
4 Dane techniczne kontrolera LPC-17xx Dane 
    
5 Podręcznik kontrolera LPC-17xx Podręcznik 
    
6 Przewodnik ogólny do przyrządów typu Cortex-M3 Przewodnik 
    
7 Graficzny wyświetlacz LCD typu SSD1289 Graficzny 
    
8 Sterownik ekranu dotykowego ADS7843 Sterownik 
    
9 16 Mbit SPI Serial Flash SST25VF016B 16 
    
10 EEPROM 24LC02 EEPROM 
    
11 iButton DS1996 iButton 
    
12 Gniazdo odczytowe do iButton DS9092 Gniazdo