Automatyczne Projektowanie Systemów Cyfrowych:


Przedmiot obieralny

Automatyczne projektowanie systemów cyfrowych

Wyklad: 30 godzin
Wzrastajacy stopież komplikacji urzadzeń cyfrowych spowodował potrzebę skonstruowania zaawansowanych narzędzi do ich projektowania. Wykład prezentuje słuchaczomn zagadnienia technologiczne i informatyczne związane z wykorzystaniem języków opisu sprzętu do projetowania urządzeń cyfrowych. Spośród dwóch rozpowszechnionych standardów tego typu języków, wykład koncentruje się na Verilogu. Stosuje się dwa podejścia. Budowanie urządzeń z gotowych struktur programowalnych lub tworzenie topografii specjalizowanego układu scalonego. Wykład omawia obydwa podejścia.
Materialy z wykladu

Program: