Techniki Mikroprocesorowe

Kierunek: Informatyka Stosowana, Studia II stopnia, semestr 2

AGH WFiIS, rok akademicki 2015/2016,

Materiały do laboratorium z technik mikroprocesorowych >>

Propozycje tematów projektów na płycie LandTiger >>

Prowadzący:
Laboratorium
3 grupy, sala 209
dr inż. Andrzej
Skoczeń
poniedziałek 800 - 1100 Laboratoria Projekt
czwartek 1115 - 1415 Laboratoria Projekt
czwartek 1745 - 2045 Laboratoria Projekt
Projekty realizowane obecnie na module LandTiger:>>
Zasady zaliczania:
ocena z laboratorium Pierwszym warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczęszczanie na zajęcia laboratoryjne. Drugim warunkiem jest zaliczenie kartkówek, które przeprowadzane są na każdym spotkaniu w laboratorium. Trzecim warunkiem jest opracowanie zadanego projektu, zakończone pisemnym sprawozdaniem ocenionym przez prowadzącego. Zaliczenie projektu obejmuje wykonanie wszystkich zalecanych przez prowadzącego poprawek.
Ocena projektu: 70% - wykonanie, 30% - sprawozdania.
Ocena na zaliczenie jest średnią z ocen za kartkówki 40% i projekt 60%.
Organizacja zajęć:
 LaboratoriumProjekt
picoBalze (60% oceny)3 spotkania 2.5 spotkania
ARM Cortex-M3 (40% oceny)2 spotkania 1.5 spotkania
Zasady przygotowania i oceniania sprawozdań:
Sprawozdanie powinno mieć charakter dokumentacji użytkowej i technicznej zbudowanego urządzenia.
Powinno:
1. zawierać informacje umożliwiające uruchomienie urządzenia bez studiowania kodu programu.
2. podawać opis zastosowanych algorytmów i metody jego implementacji
Kryteria oceniania:
1. Umiejętność określenia wymagań projektowych
2. Umiejętność opisu algorytmu i metody jego implementacji
3. Rysunki: graf stanów, diagram, schemat blokowy, a może także ideowy (?)
4. Podanie parametrów zbudowanego urządzenia

Sprawozdanie należy dostarczyć e-mailem w formacie PDF. Nie powinno ono zawierać kodów asemblerowych lub w C. Kody tzn. pliki *.psm lub *.c, *.h należy dostarczyć e-mailem w postaci osobnego załącznika.
Dostarczone kody będę sprawdzał pod kątem zgodności z wymaganiami z instrukcji i funkcjonalnej zgodności z dokumentacją-sprawozdaniem.
Moje uwagi prześlę e-mailem z zadaniem poprawek (gdy uznam to za konieczne). Ocena za projekt będzie wystawiona dopiero po zastosowaniu się do wszystkich moich uwag.
Literatura polska:
M. Nowakowski"PicoBlaze. Mikroprocesor w FPGA.", Wydawnictwo BTC, Legionowo 2009
Literatura firmowa:
Xilinx, ug129"PicoBlaze 8-bit Embedded Microcontroller User Guide for Spartan-3, Virtex-II, and Virtex-II Pro FPGAs" >>
Konsultacje:
dr Skoczeńwtorek 1130 - 1230, D-10-222

Poniższe materiały są w trakcie redakcji. Dlatego proszę podchodzić do nich krytycznie. Mogą zawierać błędy.

picoBlaze


Materiały do laboratorium

1 Generator przebiegów Generator 
    
2 Termometr cyfrowy (I2C) Termometr 
    
3 Voltomierz cyfrowy Voltomierz 
    
4 Obsługa klawiatury Obsługa 
    
5 Pomiar I-V NMOS-a Pomiar 
    
6 Testowanie ADC Testowanie 
    
7 Programowany układ czasowy Programowany 
    


Dokumentacja

1 Opis kontrolera PicoBlaze i jego asemblera Opis 
    
2 Opis płyty ćwiczeniowej z FPGA Spartan-3AN Opis 
    
3 DAC dostępny na płycie ćwiczeniowej - LTC2624 DAC 
    
4 Termometr cyfrowy na I2C Termometr 
    
5 Interfejs WishBone - I2C Interfejs 
    
6 Obsługa interfejsu I2C za pomocą kontrolera picoBlaze Obsługa 
    
7 ADC dostępne na płycie ćwiczeniowej - LTC4071 ADC 
    
8 Wzmacniacz programowany współpracujący z ADC na płycie ćwiczeniowej - LTC6912 Wzmacniacz 
    
9 Opis ADC do projektu "Testowanie ADC" Opis 
    
10 Schematy ideowe płyty ćwiczeniowej Schematy 
    

ARM


Materiały do laboratorium

1 Obsługa UART-u na LPC1768 Obsługa 
    
2 Przerwania zewnętrzne w procesorze LPC17xx Przerwania 
    
3 Technologia ekranów dotykowych Technologia 
    
4 Oprogramowanie sterownika rezystanycjnych ekranów dotykowych typu 4-wire Oprogramowanie 
    
5 Modyfikacja parametrów zegara systemowego LPC17xx Modyfikacja 
    
6 Oprogramowanie interfejsu I2C Oprogramowanie 
    
7 Wspólpraca z wyświetlaczem LCD Wspólpraca 
    


Dokumentacja

1 Podręcznik do płyty Land Tiger Podręcznik 
    
2 Schemat elektryczny płyty Land Tiger Schemat 
    
3 Schemat elektryczny modułu wyświetlacza Schemat 
    
4 Dane techniczne kontrolera LPC-17xx Dane 
    
5 Podręcznik kontrolera LPC-17xx Podręcznik 
    
6 Przewodnik ogólny do przyrządów typu Cortex-M3 Przewodnik 
    
7 Graficzny wyświetlacz LCD typu SSD1289 Graficzny 
    
8 Sterownik ekranu dotykowego ADS7843 Sterownik 
    
9 16 Mbit SPI Serial Flash SST25VF016B 16 
    
10 EEPROM 24LC02 EEPROM 
    
11 iButton DS1996 iButton 
    
12 Gniazdo odczytowe do iButton DS9092 Gniazdo