Zajęcia z Fizyki dla studentów zaocznych
Akademia Gó rniczo Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Ochrony Srodowska, kierunek Geodezja i Kartografia,
prowadzacy: dr inz. Andrzej Skoczeń, D10, p.222, tel. 617-29-58, e-mail: skoczen@ftj.agh.edu.pl


Rok akademicki 2008/2009, semestr II, semestr I
 
Pierwszy termin egzaminu: 27 czerwiec 2009 godz. 8:30 w Krakowie AGH C-4 s.102
Drugi termin egzaminu: 27 wrzesień 2009 godz. 12:00 w Krakowie AGH D-10
Trzeci termin egzaminu: 4 październik 2009 godz. 10:15 w Krakowie AGH D-10

 

Tematyka wykładu: (9,9kB)

Fragmenty wykładow: >>

Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:

Tematy wykonanych ćwiczeń obowiązują na egzaminie !!!

Numer Tytuł
0 Szacowanie niepewności w pomiarach laboratoryjnych OBOWIAZKOWE
1 Wahadło fizyczne
11 Moduł Younga
35 Elektroliza
41 Busola stycznych
51 Współczynnik załamania światła dla ciał stałych
123 Półprzewodnikowe złącze p-n
Zeszyt do ćwiczeń >>
Opracowanie danych pomiarowych >>
Przyrządy pomiarowe >>
Zaliczenia:

Grupa I

obecnosci kartkowki i zaliczenia

Grupa II

obecnosci kartkowki i zaliczenia

Wyniki I terminu egzaminu: >>

Zestawy zadań:


Elektrostatyka i obwody elektryczne
(14,0kB)

Magnetyzm i elektrycznosc
(9,6kB)

Obwody elektryczne
(104,5kB)

Prawo Gaussa, Ampera i indukcja elektromagnetyczna
(11,9kB)