Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów


Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Danuta Kisielewska
P R A C O W N I C Y : D O K T O R A N C I :
 • prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
 • prof. dr hab. Marek Jeżabek
 • prof. dr hab. Bohdan Muryn
 • dr hab.Mariusz Przybycień
 • dr hab. Leszek Turczynowicz-Suszycki
 • dr Leszek Adamczyk
 • dr inż.Bogusław Bednarek
 • dr inż. Iwona Grabowska-Bołd
 • dr Kinga Eskreys
 • dr inż.Tadeusz Kowalski
 • dr Elżbieta Rulikowska-Zarębska
 • dr Krzysztof Ciba
 • dr Michał Markiewicz
 • dr inż Agnieszka Obłąkowska-Mucha
 • dr inż. Bartosz Mindur
 • inż. Piotr Bartkiewicz
 • mgr inż. Tomasz Bołd
 • mgr inż. Stefan Koperny
 • mgr inż. Krzysztof Wrona
 • Wiesław Filipek
 • Franciszek Jędrzejowski
 • mgr Marcin Deptuch
 • mgr inż. Marek Kowal
 • mgr inż. Barbara Toczek
 • mgr Janusz Szuba
 • mgr Tomasz Szumlak
 • mgr inż. Elżbieta Nowak