Spis Demo
Wirtualne demostracje (jarek)
programy J.Tarasiuka do pobrania i rozpakowania (zip)tutaj
1. Elektrostatyka (autor: dr Jacek Tarasiuk)Program pozwala tworzyć różne układy ładunków dodatnich i ujemnych, wyznaczać linie jednakowego potencjału, linie sił pola i sprawdzać siłę działającą na ładunek próbny. Prawy klawisz myszy uruchamia "miernik pola". Przykłady działania programu. Chcąc ściągnąć program kliknij tutaj (85 kB).

2. Pole magnetyczne (autor: dr Jacek Tarasiuk)Program pozwala tworzyć różne układy ładunków prądów płynących prostopadle do powierzchni ekranu (za lub przed ekran). W programie można wyznaczać linie jednakowego potencjału, linie sił pola oraz "posypywać ekran opiłkami żelaza". Można również badać kierunki ustawiania się igły magnetycznej. Prawy klawisz myszy uruchamia "miernik pola". Przykłady działania programu. Chcąc ściągnąć program kliknij tutaj (82 kB).

3. Grawitacja (autor: dr Jacek Tarasiuk)Program pozwala zdefiniować do dziewięciu obiektów oddziałujących ze sobą grawitacyjnie, a następnie obserwować zachowanie się takich układów. W opcjach programu można zmieniać parametry symulacji, które wpływają m.in. na szybkość obliczeń, ale również na szybkość narastania błędów numerycznych. Dodatkowo można pobawić się poszukiwaniem I i II prędkości kosmicznej. Przykłady działania programu. Chcąc ściągnąć program kliknij tutaj (154 kB).

4. Rzuty (autor: dr Jacek Tarasiuk)Typowa zabawa w rzucanie czym się da (ping-pong, piłka do siatkówki, kula armatnia ...), gdzie się da (na Ziemi, Księżycu, Jowiszu ...) w różnych warunakch (z wiatrem, pod wiatr, podczas wichury...). Do tego mnóstwo mniej lub bardziej pożytecznych wykresów. Lewy klawisz myszy ustala wysokość początkową rzutu. Prawy zmienia prędkość początkową. Przykłady działania programu. Chcąc ściągnąć program kliknij tutaj (78 kB).

5. Optyka (autor: dr Jacek Tarasiuk)Program symuluje podstawowe układy optyczne jedno- lub dwu-soczewkowe, poza tym często się wiesza :-(. Soczewki przesuwa się chwytając je za trójkątne "podstawki". Przykłady działania programu. Chcąc ściągnąć program kliknij tutaj (57 kB).

Wirtualne laboratorium ---Aplety Java (po polsku)
Zabawki
Wirtualne laboratorium ---Aplety Java (po angielsku) :

Prof. Surendranath :
Prof. Fu-Kwun Hwang
Jack Ord
HTran
Physics help
Physlets
Dauger-atom,solarsys,fractals
VisualPhysics
Agilent-EducatorsCorner
FendtPL FendtDe
m

Web Pages of Mr. Fendt

Web Pages of Mr. Hwang
Physics 2000 at Colorado
Physics Applets at Oregon
Physics Applets at Davidson
Physics Applets in Spanish
Resources for Physics teachers
ore...
APLETY I PROGRAMY DEMONSTRACYJNE Z FIZYKI
# - oznacza użycie w public.www
Źródło: www.walter-fendt.de/ph11e
Mechanics
Motion with Constant Acceleration 11/02/2000 - 12/27/2002
Equilibrium of Three Forces 03/11/2000 - 12/27/2002
Resultant of Forces (Addition of Vectors) 11/02/1998 - 12/27/2002
Pulley System 03/24/1998 - 12/27/2002
Lever Principle 11/02/1997 - 12/27/2002
Inclined Plane 02/24/1999 - 12/27/2002
Newton's Second Law Experiment 12/23/1997 - 12/27/2002
Projectile Motion 09/13/2000 - 12/27/2002
Elastic and Inelastic Collision 11/07/1998 - 12/27/2002
Newton's Cradle 11/04/1997 - 12/27/2002
Carousel (Centripetal Force) 03/10/1999 - 12/27/2002
Kepler's First Law 03/25/2000 - 12/27/2002
Kepler's Second Law 04/04/2000 - 12/27/2002
Hydrostatic Pressure in Liquids 02/03/1999 - 12/27/2002
Buoyant Force in Liquids 04/19/1998 - 12/27/2002
Oscillations and Waves
Simple Pendulum 05/21/1998 - 12/27/2002
Spring Pendulum 05/24/1998 - 12/27/2002
Coupled Pendula 07/05/1998 - 12/27/2002
Forced Oscillations (Resonance) 09/11/1998 - 12/27/2002
Beats 10/21/2001 - 12/27/2002
Standing Longitudinal Waves 06/08/1998 - 12/27/2002
#Reflection and Refraction of Waves (Huygens' Principle) 03/05/1998 - 12/27/2002
#Interference of two Circular or Spherical Waves 05/22/1999 - 12/27/2002
Doppler Effect 02/25/1998 - 12/27/2002
Electrodynamics
#Magnetic Field of a Bar Magnet 04/20/2001 - 12/27/2002
#Magnetic Field of a Straight Current-Carrying Wire 09/18/2000 - 12/27/2002
#Lorentz Force 06/01/1998 - 12/27/2002
#Direct Current Electrical Motor 11/29/1997 - 12/27/2002
#Generator 05/08/1998 - 12/27/2002
#Ohm's Law 11/23/1997 - 12/27/2002
#Simple AC Circuits 06/13/1998 - 12/27/2002
#Electromagnetic Oscillating Circuit 12/08/1999 - 12/27/2002
#Electromagnetic Wave 09/20/1999 - 12/27/2002
#Optics Refraction of Light 12/20/1997 - 12/27/2002
Refracting Astronomical Telescope 03/08/2000 - 12/27/2002
Thermodynamics Special Processes of an Ideal Gas 12/25/1999 - 12/27/2002
Theory of Relativity Time Dilation 11/15/1997 - 12/27/2002
Physics of Atoms
#Photoelectric Effect 02/20/2000 - 12/27/2002
#Bohr's Theory of the Hydrogen Atom 05/30/1999 - 12/27/2002
#Nuclear Physics Radioactive Decay Series 07/20/1998 - 12/27/2002
#Law of Radioactive Decay 07/16/1998 - 12/27/2002

Źródło: Z.Kąkol, Żukrowski; e-fizyka
calka.exe
cdc1.exe
#doppler.exe
# drgania1.exe
#drgania2.exe
#dyfrak.exe
#dyfrak1.exe
#elektro.exe
fale.exe
#interf.exe
maxwell.exe
#rzut.exe

Źródło: Books
Kinematics:
Motion trajectory,
Constant acceleration
Electricity:
El. field,
.....
Optics:
Shadow,
#Refl. and refraction
Atom:
#Bohr atom,
#Rutherford exp.
=======================================================
Źródło: Open Physics
Mechanics:
#Constant acceleration
Elastic and inelastic collisions
Oscillations and waves:
Pendulum
Mechanical waves
Electricity and magnetism:
#El.field of point charges
Direct current circuits
Optics:
#2 lenses
#Young exp.
Modern:
#Photoeffect
Relativity of time
==========================================================
http://webphysics.davidson.edu/Applets/outline_java11.html

Java 1.1 Physlets®

TOC


Intro

Browsers

Version 4

Version 3

Beta TEST