Fizyka atomu

Ciało doskonale czarne (Program, Kąkol)
Zjawisko fotoelektryczne (Fendt)
Zjawisko fotoelektryczne (Program, OpenPhysics)

Atom wodoru:
Model Bohra (Fendt)
Model Bohra (Program, Books): 

Widma wszystkich pierwiastków (Colorado)
Ruch elektronów na orbitach, przeskoki  (wfitj) NIE DZIAŁA
Rozkłady prawdopodobieñstwa 2D (wfitj)
Rozkłady prawdopodobieñstwa 3D (wfitj)

Mechanika kwantowa: 

    Interferencja fal materii (wfitj):
     Przejście elektronów przez dwie szczeliny NIE DZIAŁA!

   
 

Powrót Do góry


Ostatnia aktualizacja: 28.11.2006