Fizyka jądrowa

Eksperyment Rutheforda (Program, Books)

Budowa jądra
    protony i neutrony:     jadro  

zawierają wewnątrz kwarki "u" i "d", wszystko w ruchu:
 atom He kwarkowy  atomHe, animacja

Promieniotwórczość:  Uwaga, promieniowanie jonizujące
Prawo rozpadu (Fendt)
Szereg promieniotwórczy (Fendt):
:
 
Promieniowanie jądrowe
Energia jądrowa
 
 
 
 
 

Powrót Do góry

Ostatnia aktualizacja: 9.10.2005