MECHANIKA

Ten rozdział jeszcze w budowie...Roboty

Wektory
Kinematyka punktu materialnego
Aplety Fendt PL
Rzut ukośny (Łukasik)
Rzut ukośny z oporem powietrza (Łukasik)
Rzuty z oporem, wiatrem, na Księżycu itp. (Program, Tarasiuk)
Rzut zwykły  (Program,Kąkol)
Rzut ukośny (Fendt)
Jak przepłynąć rzekę?
(Surendranath)
Toczenie się koła (Surendranath)
Składanie ruchu prostoliniowego i obrotowego (Surendranath)
Dwie armaty (Hwang)
Strefa bezpieczeństwa  (Hwang)
...
Dynamika punktu i układu ciał

Pętla śmierci - Kiedy wózek odpada od pętli, czy bariera utrudnia czy pomaga?
Zderzenia 2 kul - centralne lub nie
Zderzenia wielu różnych kul
Klik-klak  czyli kołyska Newtona (Fendt)
Zderzenia kul na płaszczyźnie (Łukasik)
zderzenia 1-wym (Fendt)
więcej...
Grawitacja
Ruch planet - siła centralna, 2 lub więcej planet, różne orbity
Prawa Keplera - I i II: prędkość polowa, energia kin.i pot., III: orbity Merkurego, Wenus i Ziemi
Sztuczny satelita Ziemi - I i II prędkość kosmiczna, orbity kołowe i eliptyczne
Wystrzeliwanie na orbitę pocisku z wieży -czy wszystko gra?
Prawo Keplera 1, prawo Keplera 2 (Fendt)
m

Ruch po okręgu
karuzela (Fendt)

Drgania
Drgania1 (ZK)
Drgania2 (ZK)
Lissajous
Rezonans (Fendt)
Wahadła sprzężone (Fendt)
Wahadło proste (Fendt)
Sprężyna  (Fendt)
ęcej.....

Fale i akustyka
Fale superpozycja, dudnienie (program, ZK)
Doppler (program ZK)
Dudnienia (Fendt)
Fale stojące (fendt)
Zjawisko Dopplera Police car 
Zjawisko Dopplera
(Fendt)
Tsunami (Hokkaido.mov)
Mechanika tsunami (applet)

Fala meksykańska (aplet)