Adam Wierzbicki

adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

al. Mickiewicza 30, 30-159 Kraków

telefon: (12) 617-39-15 fax: (12) 634-00-10